1394/5/28    تعداد بازدید:2956 نفر
جوانان عراقی و فعالیت تربیتی

جلسه هم اندیشی جوانان عراقی و مسئولین موسسه فرهنگی مهتدین در استان قم برگزار شد

 

در این جلسه آقایان: ناظم نیا و توکلی جهت انتقال تجربه در امر تربیت و کادر سازی حضور داشتند.

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین