1394/5/19    تعداد بازدید:41 نفر
ثبت نام دوره آموزشی رایانه

کلاس های آموزشی تخصصی رایانه با هدف ارتقای سطح دانش مهارتی فراگیران کانون های موسسه فرهنگی در تابستان 1394 برگزار می شود.

زمان برگزاری کلاس ها بعد از مشخص شدن تعداد متقاضیان شرکت در کلاس ها از طریق سایت و سامانه پیامکی اطلاع رسانی خواهد شد.

مهلت ثبت نام تا پایان روز 9 مرداد می باشد.

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین