1394/5/19    تعداد بازدید:2994 نفر
ثبت نام دوره آموزشی رایانه

کلاس های آموزشی تخصصی رایانه با هدف ارتقای سطح دانش مهارتی فراگیران کانون های موسسه فرهنگی در تابستان 1394 برگزار می شود.

زمان برگزاری کلاس ها بعد از مشخص شدن تعداد متقاضیان شرکت در کلاس ها از طریق سایت و سامانه پیامکی اطلاع رسانی خواهد شد.

مهلت ثبت نام تا پایان روز 9 مرداد می باشد.

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین