1394/5/19    تعداد بازدید:57 نفر
صفحه رسمی جلسات مهتدین در شبکه مجازی اینستاگرام راه اندازی شد.

صفحه رسمی ایستاگرام جلسات تربیتی موسسه فرهنگی مهتدین با هدف اطلاع رسانی هر چه بهتر برنامه های ویژه فراگیران در آستانه شروع فصل تابستان شروع به فعالیت نمود.

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین