1394/5/19    تعداد بازدید:4261 نفر
صفحه رسمی جلسات مهتدین در شبکه مجازی اینستاگرام راه اندازی شد.

صفحه رسمی ایستاگرام جلسات تربیتی موسسه فرهنگی مهتدین با هدف اطلاع رسانی هر چه بهتر برنامه های ویژه فراگیران در آستانه شروع فصل تابستان شروع به فعالیت نمود.

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین