عبادی ٬ اخلاقی و اعتقادی
اهداف ساحت عبادی، اخلاقی و اعتقادی

پذیرش آزادانه و آگاهانۀ دين اسلام (به عنوان آيين زندگي و مبناي نظام معيار) براي تکيۀ بر آن، جهت تكوين و تعالي پيوستۀ هويت خود  در راستای تشکیل جامعۀ صالح وپیشرفت مداوم آن؛ ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین