زیستی و بدنی
اهداف ساحت تربيت زيستي و بدني

درک ويژگي‌هاي زيستي خود و پاسخ‌گويي مسئولانه به نياز‌هاي جسمي و رواني خویش از طریق تعديل غرايز و تمايلات و عواطف طبيعي، تقويت قواي جسمي و رواني و مبارزه با عوامل ضعف و بيماري بر اساس نظام معيار اسلامی؛ تلاش پيوسته جهت حفظ و ارتقاي سلامت و بهداشت جسمي و رواني خود و ديگران بر اساس نظام معيار اسلامی؛ ...

ورود به سایت واحد های مختلف موسسه فرهنگی مهتدین